Algemene Voorwaarden

Koopmijnauto.be biedt een online platform aan, waarbij particulieren en rechtspersonen (hierna gebruiker) hun tweedehandse auto’s kunnen verkopen aan een professionele koper.

De website koopmijnauto.be is eigendom van de bvba QUALITY AUTO, met zetel te 8501 Heule (Kortrijk) Ringlaan 9, BE 0822.650.367.

Algemene werking

Een gebruiker brengt zijn auto ter onze kennis via de ter beschikking gestelde middelen op deze website: stappensysteem, Whatsapp, mail of vraagformulier.

Binnen de 24 uur (1 werkdag) krijgt gebruiker reactie van koopmijnauto.be, via mail.

Indien er een bod wordt uitgebracht door koopmijnauto.be, heeft gebruiker 48 uur (2 werkdagen) om het te accepteren.

Wil gebruiker na deze 48 uur toch zijn auto verkopen aan koopmijnauto.be, dan kan hij alsnog contact opnemen.

Bij acceptatie van onze bod, door gebruiker, wordt er een afspraak gemaakt voor inlevering.

Bij de inlevering (of eventueel ophaling) wordt de auto eerst gecontroleerd.

Bij een niet volledige of niet juiste weergave van de eigenschappen van de auto kan er eventueel een nieuw bod uitgebracht worden.

Het is van groot belang dat gebruiker alle informatie van zijn auto juist ingeeft.

De aankoopdocumenten worden ondertekend waarna de overeengekomen prijs meteen wordt overgeschreven op de rekening van de gebruiker.

Gebruiker kan eventueel, door ons, terug thuis afgezet worden.

Online-taxatie

Koopmijnauto.be is niet louter een online taxatie site. Deze site is een platform voor gebruikers die hun auto snel, eenvoudig, veilig en correct willen verkopen zonder vervelende onderhandelingen of extra zorgen zoals bvb keuring voor verkoop… Indien er een bod wordt uitgebracht, koopt Koopmijnauto.be in eigen naam en voor eigen rekening.

Toepassing van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van onze website en diensten. Ze zijn bindend en worden in elk geval gehanteerd.
U wordt verzocht aandachtig kennis te nemen van deze voorwaarden, wanneer u gebruik wenst te maken van de website.

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen gevolgen hebben op de andere bepalingen van deze voorwaarden.

Wij behouden ons het recht om deze op elk moment en zonder het noemen van redenen te veranderen.
De nieuwe voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing voor de gebruiker maar de aanpassingen blijven uiteraard zonder gevolg op reeds afgesloten overeenkomsten.

Auto ingeven op koopmijnauto.be

Door een auto in te geven op deze website stelt de gebruiker die bepaalde auto te koop aan koomijnauto.be.

Zoals hierboven vermeld krijgt gebruiker eventueel een bod van koopmijnauto.be.

Dit bod blijft 48 uur (2werkdagen) geldig.

Bij aanvaarding van het bod, hebben gebruiker en koopmijnauto.be een overeenkomst.

De gebruiker is geen vergoeding verschuldigd aan koopmijnauto.be.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand van zodra de gebruiker het bod heeft aanvaard.

Het bod komt wel te vervallen indien bij de controle van de auto zou blijken dat de beschreven staat van de wagen niet overeenstemt met de reële staat en/of de verkoper niet over de correcte documenten beschikt die noodzakelijk zijn bij de levering.

De niet overeenstemmende staat en/of ontbrekende documenten gelden als uitdrukkelijke ontbindende voorwaarden. De gebruiker kan eventueel een nieuw bod vragen, in overeenstemming met de reële staat van de auto.

Partijen kunnen een tot stand gekomen overeenkomst niet meer annuleren. De gebruiker kan de auto, vanaf het accepteren van ons bod, niet meer verkopen aan een derde.

Verbreking van de overeenkomst geeft de niet verbrekende partij recht op een verbrekingsvergoeding van 10% op de overeengekomen prijs.

Inlevering

De inlevering gebeurt in beginsel op de maatschappelijke zetel van Quality Auto bvba te Kortrijk, Ringlaan 9.

Bij de inlevering worden alle wettelijke boorddocumenten overgemaakt.

De identiteitsgegevens op het inschrijvingsbewijs moeten overeenstemmen met de identiteit van de gebruiker die de wagen heeft aangeboden op de site.

De koopsom wordt integraal betaald bij inlevering, door digitale overschrijving of bankcheque.

Klachten

Klachten zijn schriftelijk te richten aan Quality Auto bvba, op het adres van de maatschappelijke zetel, bij aangetekend schrijven dan wel per e-mail aan het digitaal adres info@koopmijnauto.be.

Privacy en cookies-verklaring

Voor het privacybeleid en de cookiesverklaring wordt verwezen naar de afzonderlijke verklaring op de website.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing tussen de gebruiker van de website en de bvba Quality Auto (koopmijnauto.be).